diumenge, 15 de gener de 2012

CONTROL D'ANGLÈS ( TEMA 2)-DIVENDRES 20 DE GENER DE 2012


Aquest divendres 20 de gener farem el control del tema 2 d'anglès. Cal estudiar per al control el següent:
1. Vocabulari de les parts del cos

2. vocabulari dels animals de companyia ( =pets)

3. Saber el vocabulari per a descriure's a un mateix : I've got brown /black/blond hair, I've got straight/curly hair/ I've got big/small eyes , I've got blue/brown/black/ green eyes.

4. Saber contestar a les preguntes :
Has she got a rabbit? Yes, she has./ No, she hasn't.
Has he got a pony? Yes, he has./ No, he hasn't.

Has he got straight hair ( cabell llis)? Yes, he has/ No, he hasn't.

Has she got curly hair ( cabell arrissat)?Yes, she has/ No, she hasn't.

5. Per al control teniu la fitxa resum per a estudiar. També podeu mirar les activitats de l'activity book per repassar.

Aquesta setmana acabarem les activitats que falten per fer de l'activity book i repassarem per al control.

dijous, 12 de gener de 2012

CONTROL DE MEDI (TEMA 5). DIMARTS 17 DE GENER

TEMA 5: ELS ECOSISTEMESDimarts dia 17 de gener farem el control de medi a primera hora ja que després del pati està previst celebrar Sant Antoni. Per a aquest control heu d'estudiar el següent:

- Estudiar la definició de la pàg. 62. dels components d' un ecosistema.
Un ecosistema està format per 2 tipus de components: 1) Els éssers vius ( que són les plantes i els animals) i 2) El medi físic ( tot allò que no són éssers vius però que afecta els éssers vius com són la temperatura, aigua, sòl i les roques).


- Estudiar els tipus d'ecosistemes que hi ha ( pàg. 63): 1) Ecosistemes terrestres ( formats per a) bosc i garrigues b)praderies c)deserts. Han de saber les característiques d'aquests tres ecosistemes. Les trobareu al dibuix de la pàg. 63. També hi ha els ecosistemes terrestres que estan formats per: a) Ecosistemes d'aigua dolça i b) Ecosistemes d'aigua salada ( Saber-ne les característiques -ho trobareu també al dibuix de la pàg.63).

- Estudiar què són els éssers vius productors i els éssers vius consumidors i saber posar un exemple.
Els éssers vius productors són els que fabriquen el seu propi aliment ( són les plantes).
Els éssers vius consumidors són els s'alimenten d'altres éssers vius ( els que mengen plantes o els que mengen altres animals). Els animals que mengen plantes són els herbívors ( ex: conill) i els carnívors, són els animals que s'alimenten d'altres animals ( ex: lleó).

- Heu de saber què és una cadena alimentaria (pàg. 64) i fer un dibuix amb fletxes tal i com heu fet a la fitxa (14/15) o en les activitats del llibre. Un exemple de cadena alimentària és : el conill( herbívor) es menja l'herba i la geneta (carnívor) es menja el conill.

- Cal saber els tipus de relacions que s'estableixen entre els éssers vius: a) relació de competència b) relació de cooperació. Cal estudiar els quadres verds de la plana 65 ja que són les definicions d'aquests dos tipus de relacions.

- Es convenient estudiar també els requadres verds del tema 5.

- També podeu repassar les activitats del quadern que heu fet sobre aquest tema.