dimarts, 22 de maig de 2012

ESTUDIAR UNA MICA CADA DIA DE MEDI

 A l'àrea de medi estam estudiant geografia de les Illes Balears. Es convenient que aneu estudiant una mica cada així quan acabem el tema i quan sigui l'hora de fer  el control no haureu d'estudiar tant.

Podeu començar estudiant els municipis de Mallorca ( podeu fer-ho mirant el mapa que vareu fer a classe o qualsevol mapa que podeu treure d'un llibre o d'internet).Pàg. 125 del llibre ( hi ha un mapa amb les diferents zones de Mallorca: Tramuntana, Palma, el Pla, Migjorn i LLevant).

Feis clic a l'enllaç de Mapa de Mallorca per veure el mapa de Mallorca amb els seus municipis

 Mapa Mallorca

També estam estudiant el relleu de les Illes Balears (és a dir les muntanyes , el puigs, les badies). Començau a repassar les pàg.132,133,134,135 i estudiau els noms de les serres i muntanyes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Ex: estudiar mapa del relleu de les Illes Balears pàg.132.

dissabte, 19 de maig de 2012

CONTROL DE CATALÀ TEMES 8 i 9 -DIVENDRES 25 DE MAIG

Aquest divendres 25 de maig farem el CONTROL DE CATALÀ  dels temes 8 i 9. Què heu d'estudiar:

Del tema 8:
* Gramàtica: Estudiar El requadre rosa de la pàg. 94 i el requadre blau del verb PARLAR  ( 1a conjugaciño)d'aquesta pàgina tots els temps ( Present, imperfet, passat simple, futur i condicional) i mirau les activitats fetes a classe de la pàg. 95 i el verb conjugat al quadern ALENAR.
* Ortografia: Estudiar el requadre rosa de l'ús de la B/V i repassar les activitats fetes de la pàg. 96 i 97.
                    Estudiar el DICTAT de la pàg 97 A ritme de samba!
* Vocabulari: Maneres de comunicar-nos . Mirar les activitats fetes de la pàg.98.

Del tema 9:

* Gramàtica: Estudiar el reaquadre blau (del verb de la segona conjugació) de la pàg.106 ( verb témer). Heu d'estudiar les formes del present, imperfet, passat simple, futur i condicional del verb témer i del verb córrer que teniu copiat al quadern. Mirar les activitats fetes a classe de la pàg 106 i 107.
* Ortografia: Ús de la Tx i ig  ( estudiar la regla: s'escriu tx entre vocals-esquitxos, s'escriu tx a final de paraula-esquitx, s'escriu ig a final de paraula-volateig) . Les activitats de la pàg.108 i 109 les corregirem dilluns.
DICTAT Cap al Puig!. Heu d'estudiar el dictat de la pàg. 109.
AL CONTROL HI ENTRARÀ UN DELS DOS DICTATS O EL DEL TEMA 8 O EL DEL TEMA 9.( ESTUDIAU-LOS TOTS DOS PER SI DE CAS).
* Vocabulari: Animals del nostre entorn ( pàg.110). Començau a estudiar el vocabulari. Aquesta setmana farem la pàg. 110 i els exercicis.

DEURES DE CAP DE SETMANA

Per dilluns 21 de maig heu de fer el següent:

* CATALÀ: Fer els exercicis nº 1,2 de la pàg. 108 i 3,4,5 de la pàg.109. També heu d'estudiar el DICTAT Cap al Puig de la pàg.109 perquè aquest DILLUNS FAREM EL DICTAT DE LA PÀG.109 ( Cap al Puig!).
* CASTELLÀ: Fitxa de lectura El señor y el pingüino.

Per dimarts 22 de maig:

* CASTELLÀ: Heu de tenir acabada la correcció del control de Castellà del tema 8 al quadern.

Per dimecres 23 de maig:

* ANGLÈS: Teniu fins dimecres per a acabar el còmic de MY DAY ( sobre el vostre dia, ja que estudiam les rutines). Heu de seguir les indicacions del full que us vaig donar. Per si algú no el té, record el que ha de fer:

         1. Dibuixar 8 vinyetes en un fol. Podeu fer les vinyetes davant i darrere si no us hi caben o en dos fols.
         2. En cada vinyeta heu de dibuixar el següent:
                                             Títol : My Day
                  Vinyeta1: Vos dibuixau despertant-vos.
                  Vinyeta 2: Vos dibuixau berenant.
                  Vinyeta 3: Vos dibuixau anant a l'escola
                  Vinyeta 4: Vos dibuixau en una classe ( la que us agradi més . A música, Educació física...)
                   Vinyeta 5: Vos dibuixau dinant.
                   Vinyeta 6: Vos dibuixau a classes extraescolars si en feis, fent els deures o a la piscina...
                   Vinyeta 7: Vos dibuixau sopant.
                    Vinyeta 8: Vos dibuixau dormint.

     Cada vinyeta ha de tenir una frase en ANGLÈS:
                 Vinyeta 1: I get up at 8 o'clock.
                  Vinyeta 2: I have breakfast at 8.30.
                  Vinyeta 3: I go to school at 9 o'clock
                  Vinyeta 4: From 9 to 14 I have lessons.
                  Vinyeta 5: I have lunch at 14.15.
               *   Vinyeta 6: I have swimming lessons/ dance lessons/ I play football at 17 o'clock.
                  Vinyeta 7: I have dinner at 21 o'clock.
                  Vinyeta 8: I go to bed at 22 o'clock.

          * A la vinyeta nº 6 són les activitats extraescolar que feis després de dinar ( en triau una). Si no feis cap activitat podeu dir que feis els deures.Ex: I do my homework at 17 o'clock.
        * Les hores que he posat a cada frase són aproximades, les podeu canviar. També podeu dibuixar un rellotge a la vinyeta amb l'activitat que feis ( berenant, dinant etc.)

SI TENIU ALGUN DUBTE M'HO PODEU DEMANAR DILLUNS.
RECORDAU PINTAR AMB COLORS EL CÒMIC.

dimarts, 15 de maig de 2012

EXCURSIÓ A SON SERRA DE MARINA-DIMECRES 16 DE MAIG

Demà dimecres anirem d'excursió a Son Serra de Marina ( Santa Margalida).

Per demà heu de dur el següent:

- Berenar
- Aigua a bastament
-Roba còmoda
-Calçat còmode
-Una gorra
-Crema solar ja posada

Allà observarem la flora i fauna marina, observarem les dunes i un ecosistema fràgil que cal conservar.
Fins demà! 

divendres, 11 de maig de 2012

CONTROL DE CASTELLÀ TEMA 8- DIMARTS 15 DE MAIG

Aquest dimarts  15 de maig farem el control de castellà del tema 8. Heu d'estudiar el següent:

-VOCABULARIO: los transportes. Pàg. 72 ( llegir el vocabulari i saber ordenar-lo alfabèticament.

- ORTOGRAFIA: Palabras con j . Pàg.77 ( Estudiau la regla de la j i repasseu les activitats d'aquesta pàgina).
-GRAMÀTICA: Los demostrativos. Pàg 80 ( Estudiau la regla i el requadres de la pàgina ). Repasseu la fitxa dels demostratius. Recordau Indica : Cercanía ( este, esta, estos ,estas)/ Distancia media (ese,esa,esos,esas) / Lejanía ( aquel,aquella,aquellos,aquellas).
                                este,ese,aquel: masculino, singular/esta,esa,aquella: femenino, singular /estos,esos,aquellos : masculino, plural  / estas,esas,aquellas : femenino plural.

-DICTAT: Estudiau el dictat de la pàg. 81 (¡Silencio, se rueda).

També heu de repassar (estudiar) del tema 7:

-ORTOGRAFIA: pàg 69 ( verbos terminados con -ger,-gir), repassar les activitats d'aquesta pàgina i la regla dels verbs acabats en -ger, gir ( requadre rosa).

També heu de repassar del tema 6:
GRAMÀTICA: pàg. 62 (El verbo  : simples (1 palabra: canta) /compuestos ( 2 palabras : ha cantado).
Podeu repassar les activitats 1,2,3 pàg. 62.

Al control entrarà:
- 1 comprensió lectora
-Activitats d'ortografia
-Saber assenyalar els verbs simples o compostos en una frase
-El dictat de la pàg. 81
- Saber assenyalar els demostratius en una frase i dir si són de cercania, distancia media o lejanía així com si són masculins o femenins o singular ( indica 1 cosa) o plural ( indica més d'1 cosa).


dimecres, 9 de maig de 2012

Els protagonistes de la setmana

Divendres passat els protagonistes a tutoria varen ser na Maria i n'Albert. Els seus companys i companyes els varen dir que els agradava d'ells.

dissabte, 5 de maig de 2012

DEURES PER DILLUNS 7 de maig

Els deures de cap de setmana per dilluns són aquests:

Català: Fer exercicis 3,4,5 de la pàg. 97  i copiar una vegada el dictat de la pàgina 97 ( A ritme de salsa)
            Estudiar el dictat de la pàgina 97 ( A ritme de salsa)
Aquest dilluns dia 7 de maig farem el dictat A ritme de salsa.

Castellà: Fer fitxa de lectura

La fitxa d'anglès que vaig donar el divendres No l'heu de fer, l'acabarem a classe dilluns.