divendres, 11 de maig de 2012

CONTROL DE CASTELLÀ TEMA 8- DIMARTS 15 DE MAIG

Aquest dimarts  15 de maig farem el control de castellà del tema 8. Heu d'estudiar el següent:

-VOCABULARIO: los transportes. Pàg. 72 ( llegir el vocabulari i saber ordenar-lo alfabèticament.

- ORTOGRAFIA: Palabras con j . Pàg.77 ( Estudiau la regla de la j i repasseu les activitats d'aquesta pàgina).
-GRAMÀTICA: Los demostrativos. Pàg 80 ( Estudiau la regla i el requadres de la pàgina ). Repasseu la fitxa dels demostratius. Recordau Indica : Cercanía ( este, esta, estos ,estas)/ Distancia media (ese,esa,esos,esas) / Lejanía ( aquel,aquella,aquellos,aquellas).
                                este,ese,aquel: masculino, singular/esta,esa,aquella: femenino, singular /estos,esos,aquellos : masculino, plural  / estas,esas,aquellas : femenino plural.

-DICTAT: Estudiau el dictat de la pàg. 81 (¡Silencio, se rueda).

També heu de repassar (estudiar) del tema 7:

-ORTOGRAFIA: pàg 69 ( verbos terminados con -ger,-gir), repassar les activitats d'aquesta pàgina i la regla dels verbs acabats en -ger, gir ( requadre rosa).

També heu de repassar del tema 6:
GRAMÀTICA: pàg. 62 (El verbo  : simples (1 palabra: canta) /compuestos ( 2 palabras : ha cantado).
Podeu repassar les activitats 1,2,3 pàg. 62.

Al control entrarà:
- 1 comprensió lectora
-Activitats d'ortografia
-Saber assenyalar els verbs simples o compostos en una frase
-El dictat de la pàg. 81
- Saber assenyalar els demostratius en una frase i dir si són de cercania, distancia media o lejanía així com si són masculins o femenins o singular ( indica 1 cosa) o plural ( indica més d'1 cosa).


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada